Business
fields

Back

Smart City

Smart cities are slowly becoming reality. All devices that can be controlled, whether its traffic lights, information kiosks, street lights, or energy consumption meters, are all slowly but surely connected to the Internet of Things. This evolution brings many new possibilities that were not possible ever before.

A smart solution for consumption

In smart cities, there are several ways to save energy. One of the options is, for example, to dim the lights that have nobody around, and at the same time to reduce light pollution. Smart Metering and Smart Energy solutions, in turn, help reduce overall energy consumption by the generation of green energy and its distribution amongst city citizens.

Communicating devices

One of the big things about Smart City projects is communication. Traffic lights, cars and parking spots can communicate with each other to provide greater security and convenience. The city can warn cars of traffic jams or inform autonomous vehicles about other cars driving nearby to prevent accidents.

Air quality measurement

Sensors may not only serve to improve the functionality of existing devices but can also contribute to our health. Some Smart Cities have installed air quality sensors as part of their projects. These IoT technologies can measure the amount of CO2 emissions, dust particles, toxic gases, pollen, and more. Residents can then be informed by application and can thus avoid exposure to harmful substances. The city can also find out where the problem areas are and apply targeted solutions. As an example, traffic can be regulated as required or a smog situation can be stated.

Smart Waste Management

Effective prevention of environmental pollution also includes waste management. Especially for larger cities, this solution can be fully utilized. By using smart bins, you can get a number of important information that can speed up and streamline waste collection. Trash bins can send information about reaching the maximum capacity to the garbage-collector companies. They can modify their route in real time as needed. The waste containers can also contain an integrated hydraulic press that makes sure the capacity is utilized to its fullest.

Quick overview of Smart City solutions

Quick overview of Smart City solutions

Quick overview of Smart City solutions

Smart City includes a wide variety of devices and solutions, that make our life easier. These solutions don't have to be visible at first glance. Take a look at a few examples, where you can find these Smart City solutions...

In case of failure, the smart lighting system can request its repair. The light poles can serve as space for other sensors, detectors, weather stations, WiFi hotspots, charge stations, etc.

Read more read more...
Quick overview of Smart City solutions
Select the correct charging station for your car

Select the correct charging station for your car

Select the correct charging station for your car

Are you about to buy a charging station, but have no idea which one fits your electric car? We have created a simple table thanks to which you can easily find out, if the selected car supports your charging station.

read more...
Select the correct charging station for your car
Communication solutions for charge stations

Communication solutions for charge stations

Communication solutions for charge stations

Sensoneo je globální poskytovatel komplexního řešení pro management odpadu, díky kterému města a společnosti dokáží optimalizovat náklady na odpad, zvyšovat svoji ohleduplnost k životnímu prostředí a zlepšovat kvalitu života lidí. Prostřednictvím své jedinečné inteligentní technologie pro odpadový management Sensoneo mění způsob řízení odpadu.

Řešení kombinuje unikátní ultrazvukové Smart Senzory, které monitorují odpad, se sofistikovaným softwarem. Díky Sensoneo se zákazníci rozhodují na základě skutečných dat. 

Senzory využívají technologii ultrazvuku, jsou robustní, voděodolné, nárazuvzdorné a mají životnost několik let. Senzory jsou funkční v širokém teplotním rozpětí. Měří v rozpětí 15 až 250 cm. Senzory jsou flexibilní a měří jakýkoliv typ odpadu: komunální, sklo, papír, plasty, oblečení, bioodpad, elektroodpad, kovy i tekutiny v kontejnerech různých velikostí a typů. Senzory mohou měřit také teplotu v kontejneru , polohu pomocí GPS a mají také zabudovanou technologii BLE (Bluettoth Low Energy). Na požádání může být senzor vybaven notifikací v případě požáru a kontrolou vertikální pozice.


Read more
Communication solutions for charge stations
Communication solutions for charge stations

Communication solutions for charge stations

Communication solutions for charge stations

Senzorický systém měření ovzduší nové generace pro města, firmy i domácnosti. Měří tady a teď, vyhodnocuje naměřená data a pomocí umělé inteligence predikuje environmentální problémy. Představuje efektivní řešení pro kvalitnější život ve znečištěných oblastech

Měřicí přístroj kompaktní, lehký, nízkoenergetický a naplno využívající výhod cloudové platformy. Díky vestavěným senzorům Air snadno identifikujete zdroje znečištění ve městě. Dohromady s vnitřní jednotkou umožní sledovat hodnoty škodlivin uvnitř i venku a zároveň doporučí, jak větrat nebo zda vůbec vycházet.

Měříme až 10 veličin najednou na 7 různých senzorech. Dokážeme zapojit i Váš specifický senzor. Zobrazení měřených hodnot v reálném čase ať už v rámci webového rozhraní, nebo mobilní aplikace. Díky strojovému učení a umělé inteligenci dokážeme s historickými hodnotami predikovat vývoj smogové situace. Vývojem a optimalizací jsme dosáhli schopnosti samostatného provozu na baterii až 3 měsíce. Senzor snadno a bez velkých zásahů umístíte na sloup veřejného osvětlení, zastávku, kancelářskou budovu a další plochy.

Read more
Communication solutions for charge stations
Parking sensors

Parking sensors

Parking sensors

Smart parking enables online monitoring of any change of the parking spot.

Information is transmitted into the system using parking sensors and data interface. This enables monitoring of the operation, optimization and management of the parking spots. All of this thanks to a small sensor, which is easily put into the roadway.

Read more
Parking sensors
Smart Lighting

Smart Lighting

Smart Lighting

Smart Lighting is not just a regular light bulb. It has to also think when running. It can regulate the intensity of the light based on the daylight, surrounding traffic and the current situation.

In case of failure, the smart lighting system can request its repair. The light poles can serve as space for other sensors, detectors, weather stations, WiFi hotspots, charge stations, etc.

Read more
Smart Lighting
Communication solutions for charge stations

Communication solutions for charge stations

Communication solutions for charge stations

V poslední době se v oblasti rostlinné výroby stále častěji skloňuje pojem precizní zemědělství. Jedním z hlavních témat toho oboru je ovšem přesnost pojezdu jednotlivých strojů, která je často opomíjena. Chcete-li být opravdu precizní, je třeba se vyvarovat všech náhražek a využívat nejlepší možnou a dostupnou přesnost. Touto možností je právě vlastní RTK, které je nyní na dosah ruky.

Pozice získaná ze systému GNSS je korigována použitím RTK korekčního signálu (rozdíl mezi skutečnou pozicí a pozicí získanou GPS systémem). Pevná základní RTK stanice nebo VRS získá pro jednotku GPS korekci pozice z GPS oproti pozici skutečné, vztažené k referenčnímu bodu na zemi. Tedy pozici s přesností do 2 cm. Potom přenese tuto RTK korekci pomocí RTK modemu do GPS přijímače, který je schopen tuto RTK korekci přijmout.

ZÁKLADNÍ RTK STANICE
Zdroj RTK korekčního signálu, zajišťující přesnost efektivitu a stabilitu pro provádění jednotlivých daných úloh na zvolené ploše. Výhodou tohoto řešení je nezávislost a ideální je pro podniky vlastnící více strojů s navigačními systémy. Dosah signálu ze stanice je 25–30 km bez ohledu na terénní nerovnosti a stanici je možné vybudovat a zprovoznit v rámci několika hodin. Zajímavé je také sdílení korekcí signálu z jednotlivých dalších vybudovaných stanic bez nutnosti měnit frekvenci rádia, přenos dat totiž probíhá pomocí datových přenosů sítěmi GSM. Do sítě je navíc možné připojit i stroje „ve službě.“ Data ze sítě je možno přijímat v GPS přijímačích všech výrobců a to v protokolech RTCM nebo CMR.

ZÁKLADNÍ RTK STANICE
Zdroj RTK korekčního signálu, zajišťující přesnost efektivitu a stabilitu pro provádění jednotlivých daných úloh na zvolené ploše. Výhodou tohoto řešení je nezávislost a ideální je pro podniky vlastnící více strojů s navigačními systémy. Dosah signálu ze stanice je 25–30 km bez ohledu na terénní nerovnosti a stanici je možné vybudovat a zprovoznit v rámci několika hodin. Zajímavé je také sdílení korekcí signálu z jednotlivých dalších vybudovaných stanic bez nutnosti měnit frekvenci rádia, přenos dat totiž probíhá pomocí datových přenosů sítěmi GSM. Do sítě je navíc možné připojit i stroje „ve službě.“ Data ze sítě je možno přijímat v GPS přijímačích všech výrobců a to v protokolech RTCM nebo CMR.

Read more
Communication solutions for charge stations
Next category Previous category
Sectron industrial
Esectron

E-shop

Sectron industrial

Sectron industrial

Sectron Industrial is an e-shop specializing in M2M and IoT accessories and compact hardware solutions. Thanks to years of experience in our own production and cooperation with the brands Gemalto a Thales CompanyTeltonikaTrimbleAdvantech B + B SmartWorxRobustelAndra, we are able to offer an extensive portfolio of products to suit you and your solution.

Display more
Esectron

Esectron

Esectron is a specialized shop for IoT solutions for a smart home. At the e-shop you can find products such as GSM KEY that enables you to control your gate via mobile phone, a smart socket, a power saving device, a GSM doorbell that, calls the setup number when rang, establishing a call to the person at the door and more.

Display more

Partners

Gemalto
Trimble
Teltonika
JADAK A NOVANTA COMPANY
SmartWorx
Robustel
Andra
HRS
Molex
GSM klíč
GSM KEY

IoT Hotline: +420 599 509 599, hotline@sectron.cz

International shop: +420 556 621 020, sales@sectron.cz

Connecting devices to bring the future now.

Warning
Close